Oturum Aç

 Çocuk Acil Bilim Dalı


Doç Dr. Ufuk ERENBERK

Çocuk Acil Ünitemiz, altyapı ve teknolojik donanımı ile bölgedeki diğer hastanelerden de pek çok kritik hasta çocuğun yönlendirildiği 3. düzey bir acil ünitesi olarak yılda yaklaşık 100.000 hastaya hizmet vermektedir.  Triyaj (önceliklendirme) sistemi uygulanmakta olan ünitede monitörlü gözlem alanında 20 adet, izolasyon alanında 3 adet ve canlandırma alanında 1 adet hasta çocuk bakılabilmekte ve gerekli olan tüm acil tedavi ve girişimler yapılabilmektedir (Hasta başı monitorizasyon, endotrakeal entübasyon, transport ventilatör tedavisi, defibrilasyon/kardiyoversiyon, intraosseöz sıvı ve ilaç uygulamaları gibi).​

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları